Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa
danymi. Administratorem Państwa danych jest Firma Freja Team Sp. z o.o., 7773299329, ul. Żytnia 14, 62-064
Plewiska.

Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach
prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach
podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe, o ich zbieraniu i wykorzystywaniu

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego,
czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie,
porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.

Podczas wizyty na stronie internetowej frejateam.pl, zwanej dalej Serwisem automatycznie zbierane są dane
użytkowników tj.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te wykorzystywane są wyłącznie do analizy
zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej.

Dane zbierane podczas korespondencji użytkownika za pomocą strony internetowej w celu kontaktu z naszą
firmą (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon), wykorzystywane są w celu realizacji jego zapytań,
przygotowania oferty handlowej na podstawie jego preferencji.

Szczegóły wykorzystania danych osobowych zawiera Klauzula Informacyjna dla Hostess, Klauzula Informacyjna
dla Odbiorców Usług.

Korzystanie z plików Cookies

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies
zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym
oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest Freja Team, ul. Żytnia 14, 62-064 Plewiska, NIP 7773299329, biuro@frejateam.pl.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe.

Cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach
plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu,
2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
3) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu,
4) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i
personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
5) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej
dostosowanych do ich zainteresowań.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik serwisu może
dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

Klauzula Informacyjna dla Hostess, Klauzula Informacyjna dla Odbiorców Usług

1) administratorem przekazanych danych jest Freja Team, ul. Żytnia 14, 62-064 Plewiska, NIP 7773299329,
biuro@frejateam.pl,
2) dane będą przetwarzane w celach realizacji zleceń, w celach promocyjnych, marketingowych, na
podstawie udzielonej zgody,
3) dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: właścicielowi firmy,
menedżerom, koordynatorom współpracującym z firmą, księgowości zewnętrznej,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat, a nawet okres dłuższy, tak długi, jak
wymagają tego przepisy emerytalne, rentowe i podatkowe, aż do cofnięcia wyrażonej zgody,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do współpracy z Freja Team, zaś ich
niepodanie będzie skutkować niemożnością współpracy.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
3) żądania usunięcia Państwa danych,
4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
6) żądania przenoszenia danych,
7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Scroll to Top